Zastavaná plocha, obytná plocha, úžitková plocha.... viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Ak čítate inzeráty, prípadne si vyberáte projekt rodinného domu, okrem fotografií a pôdorysov natrafíte na tieto parametre. Je dobré, aby ste sa v týchto pojmoch vyznali.Zastavaná plocha

Ako už samo pomenovanie naznačuje, je to vlastne pôdorys prízemia, resp.plocha stavby, ktorá je v kontakte s terénom. Prečnievajúce časti, ako napríklad previsy striech, balkóny a markízy (pokiaľ nadmieru nepresahujú zastavanú plochu) sa do nej nezapočítavajú.


Úžitková plocha

Celkovú úžitkovú plochu zistíme po spočítaní výmer všetkých miestností v dome, vrátane technických miestností, komôr, WC, pivnice, schodísk, chodieb, kúpeľne atď. Do úžitkovej plochy sa nezapočítavajú plochy balkónov, loggií a terás. Ďalej sa do nej nezapočítavajú vnútorné priečky.


Celková podlahová plocha

Na rozdiel od úžitkovej plochy sa do podlahovej plochy započítavajú vnútorné priečky a všetky vstavané či zabudované predmety ako sprchovacie kúty a vane. Čo sa opäť do tejto plochy nezapočítava, sú balkóny, loggie a terasy.


Celková obytná plocha

Obytnou plochou sa rozumie miestnosť, ktorá podľa Normy STN 73 4301 spĺňa požiadavky na celoročné bývanie. Okrem toho musí spĺňať ešte ďalšie podstatné kritériá, ako priame osvetlenie, možnosť vetrania, minimálna podlahová plocha 8 m2 a priame alebo nepriame vykurovanie. Medzi obytné miestnosti počítame obývacie izby, spálne, detské izby, pracovne, hobby miestnosti, hosťovské izby. Kuchyne, ktoré majú výmeru nad 12 m2 sa tiež započítavajú do obytnej plochy.

Ak tieto parametre miestnosť nemá, nemôže byť započítaná do obytnej plochy.

Do tejto plochy sa nezapočítavajú miestnosti: kuchyňa do 12 m2, kúpeľne, chodby, schodištia, šatníky, komory. To znamená, že do obytnej plochy započítavame len obytné izby s prislúchajúcimi parametrami.


Medzi podstatné informácie pri rodinných domoch a pri plánovaní vhodnosti stavby na konkrétnom pozemku patrí aj tzv. Koeficient zastavanosti. Ten hovorí o pomere medzi veľkosťou pozemku a zastavanou plochou, určuje ho územný plán. Štandardne sa koeficient pohybuje v rozmedzí medzi 0,25 – 0,5.