Daň z predaja nehnuteľností


Kedy zdaniť príjem z predaja nehnuteľnosti

Novela zákona s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k zrušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov) Na nehnuteľnosti nadobudnuté pred účinnosťou tejto novely (t.j. pred 1.1.2011) sa ale vzťahovať nebude. Ak ste teda nehnuteľnosť nadobudli pred 1. januárom 2011, predáte ju so ziskom po 1.1.2011 a mali ste v nej zároveň trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom, budete od dane z príjmu oslobodený. Nezmenené ostalo oslobodenie od platenia dane v prípade, ak predávanú nehnuteľnosť vlastníte aspoň 5 rokov pred predajom. Ak je príjem od zdanenia oslobodený, nie je potrebné uvádzať ho ani do daňového priznania, ani ho osobitne oznamovať daňovému úradu.

 

Z čoho sa platí daň?

Daň sa platí z rozdielu. Ak nesplníte ani jednu z podmienok oslobodenia, príjem z predaja nehnuteľnosti ste povinný zdaniť. Daň vo výške 19% zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel (na stratu sa neprihliada). Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou, odmenu znalca, advokáta, províziu realitnej kancelárie a pod.).

Príklad číslo 1:

Dňa 15. 1. 2011 kúpite byt za 100 tis. €. Zrekonštruujete ho za 5 tis. € a po 3 rokoch ho predáte za 120 tis. €. V byte máte po celý čas (3 roky) trvalý pobyt. Zaplatíte daň? Áno. Daň zaplatíte vo výške 2850 €, čomu zodpovedá 19 ℅ zo sumy 15.000 € (120.000 – 100.000 - 5000). S účinnosťou od 1.1.2013 ste povinní zaplatiť aj odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 14% .

Príklad číslo 2:

Dňa 28. 12. 2010 nadobudnete do vlastníctva byt. V byte si nahlásite trvalý pobyt a po 3 rokoch byt so ziskom predáte. Budete musieť zaplatiť daň? Nie, bude sa na Vás vzťahovať oslobodenie od dane. Postupovať sa bude podľa režimu zdaňovania účinného k 31.12.2010, kedy bol predaj od dane oslobodený [ak ste v nehnuteľnosti mali trvalý pobyt min. 2 roky pred predajom (§ 52j ods. 2 cit. zákona) ].

#cena #predaj #daň #proces