Koľko stoja prípojky na siete?


Koľko stoja prípojky na plyn, elektrinu či vodu?


Skôr ako sa rozhodnete pre kúpu pozemku, preverte si dostupnosť inžinierskych sietí. Obrovskou výhodou pozemku sú inžinierske siete nachádzajúce sa na hranici pozemku. To, čo mnohí pokladajú za samozrejmosť, teda bezproblémové napojenie rodinného domu na vodu, plyn, elektrinu a kanalizáciu na Slovensku ešte nie je. Finančnú náročnosť stavby rodinného domu predražuje aj vzdialenosť od napojenia na verejné siete hoci iba niekoľko desiatok metrov. Bohužiaľ, veľa neušetríte, ani keď sa rozhodnete pre realizáciu výkopov svojpomocne. Oželieť by ste mohli absenciu plynu, pevnej telefónnej linky i kanalizácie. Namiesto nej môžete použiť žumpu či vlastnú čističku. V novovzniknutých lokalitách rodinných domov vznikajú spoločenstvá, ktoré problémy s kanalizáciou riešia vybudovaním spoločnej čističky odpadových vôd.

 

Kam po informácie


Potrebné informácie o jestvujúcich inžinierskych sieťach si zistíte u jednotlivých správcov sietí. O plyne u Slovenského plynárenského priemyslu, vodea kanalizácii u vodárenských spoločností, rozvodov elektriny v energetických závodoch, telefónnych rozvodoch u telekomunikačných operátorov. Stačí, ak po ústnu informáciu zájdete na zákaznícke miesta. Nepríjemné prekvapenia však môžu nastať aj na pozemkoch v staršej zástavbe rodinných domov, a to z kapacitných dôvodov.

Môže ísť o miestne preťaženie či už elektriny, alebo kanalizácie. Tieto informácie vám vedia poskytnúť aj na miestnom úrade. Ak je však behanie po úradoch pre vás obťažujúce, môžete sa obrátiť na profesionálov, ktorí vám za úplatu zaobstarajú všetky potrebné informácie, ba aj povolenia. Cena za tieto služby sa odvíja od rozsahu ich činnosti.

 

Bežná cenníková cena


plynu za bm je približne 70€, vody 50€, kanalizácie 60€ a elektriny 60€. Na všetky prípojky je nutné realizovať v zemi osobitné ryhy. Vodovodné potrubie, kanalizačné potrubie a elektrické káble je možné viesť v jednej ryhe s minimálnymi odstupnými vzdialenosťami povrchov rúr podľa STN 73 6005: Pri súbehu potrubí: vodovod - kanalizácia 0,6 m, vodovod – elektrina 0,4 m, kanalizácia – elektrina 0,5m. Pri križovaní potrubí: vodovod – kanalizácia 0,1m, vodovod – elektrina 0,4m, kanalizácia – elektrina 0,3m.

 

Elegantné riešenie


Najjednoduchší spôsob, ako si zabezpečiť všetko potrebné pre napojenie domu na verejné siete, je zadanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí už pri projekte rodinného domu. Autor projektu domu osloví namiesto vás jednotlivých projektantov prípojok a tí si sami zistia možnosti v danej lokalite. Ušetríte tým čas aj peniaze. Súhlasné stanovisko jednotlivých správcov sietí slúži aj ako podklad na stavebné povolenie. Pri realizácii stavebných prípojok sa určite oplatí obrátiť sa na špecializované firmy. Nielenže zabezpečia prípravu na napojenie na verejné zdroje podľa predpísaných noriem, ale disponujú aj kontaktmi na revíznych technikov, ktorí vám musia vyhotoviť revíznu správu na odborné zapojenie. Odporúčame dať si spraviť cenovú ponuku vopred a u viacerých firiem, aby ste si ich mohli vzájomne porovnať.

#pripojky #siete #cena #elektrina #kanalizacia #rozvody #plyn