14 Apr 2020

Trvalý pobyt 

je údaj o pobyte občana na území Slovenska, ktorý slúži na účely evidencie obyvateľstva. Adresa trvalého pobytu sa spravidla uvádza v mieste stáleho bydliska občana. Trvalý pobyt môže mať občan evidovaný v tom istom čase iba jeden. 

Pri sťahovaní meníte aut...

20 Mar 2020

List vlastníctva (skr. LV) 

je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva (resp. jeho originál) je uložený na katastrálnom odbore (podľa príslušného okresu). Katastrálny odbor je povinný na požiadanie vyhotoviť potvrdený výp...

20 Feb 2020

Len skutočné výdavky 

Od 1.1.2013 je možné si pri prenájme nehnuteľnosti v daňovom priznaní uplatniť len skutočné výdavky. V prípade, že svoju nehnuteľnosť nemáte v obchodnom majetku, je možné si uplatniť len režijné náklady (elektrina, plyn...) a náklady spojené s prev...

8 Jun 2017

  

Predal som nehnuteľnosť. Na čo nesmiem zabudnúť? 

Ak ste úspešne predali Vašu nehnuteľnosť, povinnosti spojené s vlastníctvom Vašej "ex nehnuteľnosti" treba korektne ukončiť a splniť si všetky povinnosti, aby ste predišli možným nepríjemným situáciám. Pre lepšiu...

Please reload