7 Sep 2017

List vlastníctva (skr. LV) 

je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva (resp. jeho originál) je uložený na katastrálnom odbore (podľa príslušného okresu). Katastrálny odbor je povinný na požiadanie vyhotoviť potvrdený výp...

31 Aug 2017

V zahraničí je úplne bežná prax, že realitné kancelárie uzatvárajú s klientmi výlučne exkluzívne zmluvy. Táto tradícia na Slovensku chýba. To, čo v zahraničí funguje bezproblémovo, u nás viazne. Existuje tu nedôvera samotných klientov voči realitkám a naopak ... Nemalo...

24 Aug 2017

  

Predaj nehnuteľnosti 

Pre väčšinu ľudí znamená uskutočniť najväčší obchod svojho života. V súvislosti s predajom sa natíska otázka, ako predať nehnuteľnosť a neprísť o majetok aj peniaze. Ak sa rozhodnete predať si nehnuteľnosť sami, zvážte, ktorý zo spôsobov zap...

17 Aug 2017

  

Vyberáte si nové bývanie? Ako vlastne začať? 

Nadišiel čas osamostatniť sa, prenájom vylučujete a obzeráte sa po vlastnom bývaní? Ako prvé je vhodné zobrať papier, pero do ruky a zamyslieť sa...

1. Aké sú moje finančné možnosti?

2. Kupujem ho s partnerom či partner...

10 Aug 2017

Skôr, ako sa pustíte do konkrétnych stavebných úprav, 

skúste sa nechať inšpirovať rôznymi návrhmi a nápadmi z okolia, porozmýšľajte nad možnosťou použitia iných, napríklad zdravotne a ekologicky výhodnejších materiálov. Dobrou pomocou je aj konzultácia s bytovým archit...

29 Jun 2017

Kedy zdaniť príjem z predaja nehnuteľnosti 

Novela zákona s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k z...

Please reload